ايزوپاستا

ایزوپاستا

ایزوپاستا (پرایمر آبی)

پرایمر یک نوع ترکیب قیری محلول در آب یا حلال می باشد که جهت پوشش سطوح و یا زیرسازی سطح جهت نصب عایق پیش ساخته ایزوگام مورد استفاده واقع می شوند.

رفتن به نوار ابزار