پشم شیشه (عایق حرارتی و صوتی)

عایق لوله پیش ساخته (ISORAN PS)

عایق پیش ساخته ( عایق لوله ) ساخته شده از الیاف یکنواخت شیشه که به وسیله نوعی رزین گرماسخت بطور متراکم و فشرده ، شکل گرفته و یکپارچه گردیده است‌. رزین مورد استفاده ، غیر آتش‌گیر و نامحلول در آب و عایق ، در محیطهای شیمیایی پایدار است . ایزوران PSA عایق پیش ساخته لوله با روکش کاغذ آلومینیم مسلح می باشد .

پشم شیشه سفید بدون رزین فله (ISORAN D60)

توده الیاف یکنواخت شیشه که به صورت فله بوسیله نخ نسوز و بصورت پتوی انعطاف پذیر رول گردیده است.

پانل سخت پشم شیشه-pashmeshishehiran.ir

پانل سخت پشم شیشه (ISORAN RS)

ایزوران R (رولی یا پتویی) ساخته شده از پشم شیشه با الیاف ظریف که با رزین گرما سخت به هم پیوند خورده است‌. این محصول با روکش‌های کاغذ آلومینیم مسلح با توری نخ شیشه (AR) و کاغذ کرافت ( K ) و نیز بدون روکش ( P ) عرضه می‌گردد.

پانل نیمه سخت پشم شیشه (ISORAN SRS)

پانل یا تخته ساخته شده از پشم شیشه با الیاف ظریف که با رزین گرما سخت به هم پیوند خورده است‌. این محصول قابل انعطاف بوده و با روکش‌های کاغذ آلومینیم مسلح با توری نخ شیشه (AR‌) و کاغذ کرافت (K‌) و نیز بدون روکش (‌P ) عرضه می‌گردد.

پشم شیشه رولی یا پتویی (ISORAN R)

پتوی ساخته شده از پشم شیشه با الیاف ظریف که با رزین گرما سخت به هم پیوند خورده است . این محصول با روکش‌های کاغذ آلومینیم مسلح با توری نخ شیشه (AR ) و کاغذ کرافت ( K ) و نیز بدون روکش ( P ) عرضه می گردد .

سوالی ندارید؟
0
1
رفتن به نوار ابزار